NapiszZadzwoń

 
                                                                     GŁÓWNA                RADA NADZORCZA              ZARZĄD                         HISTORIA                     KONTAKT
 
 
 
 

 

  Telefony alarmowe

Policja
Tel.: 997
Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999
Straż pożarna
Tel.: 998
Pogotowie energetyczne
Tel.: 991
Pogotowie gazowe
Tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze
Tel.: 993
Wodno-kanalizacyjne
Tel.: 994
Dyżurny techniczny miasta
Tel.: 96-56
Pogotowie lokatorskie
Tel.:
(91) 453 60 13

                                                                                                                       

 

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w Szczecinie

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu posiadają niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.Od dnia 14 grudnia 2012 roku Zarząd działa w następującym składzie:1. Henryk Malinowski - Prezes Zarządu

2. Ewa Wiśniewska - Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy

3.
mgr inż. Krzysztof Drąg - Zastępca Prezesa Zarządu d/s inwestycyjno-eksploatacyjnych

 

 

 

 

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa STER w Szczecinie - 2007