NapiszZadzwoń

 
                                                                     GŁÓWNA                RADA NADZORCZA              ZARZĄD                         HISTORIA                     KONTAKT
 
 
 
 

 

  Telefony alarmowe

Policja
Tel.: 997
Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999
Straż pożarna
Tel.: 998
Pogotowie energetyczne
Tel.: 991
Pogotowie gazowe
Tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze
Tel.: 993
Wodno-kanalizacyjne
Tel.: 994
Dyżurny techniczny miasta
Tel.: 96-56
Pogotowie lokatorskie
Tel.:
(91) 453 60 13

 

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

"STER" W SZCZECINIE

 

1. Regulamin postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń na cele mieszkalne i użytkowe oraz          uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni w przedmiotowej sprawie - czytaj...

2. Regulamin i uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zasad korzystania przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ster" oraz najemców z miejsc postojowych w garażoparkingu - czytaj...

3. Regulamin i uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad korzystania przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" z garaży - czytaj...

4. Regulamin podziału obowiązków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali oraz domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „STER" - czytaj...

5. Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „STER" - czytaj...

6. Regulamin przetargu na przydział spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego - w tym garażu - czytaj...

7. Regulamin przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „STER" - czytaj...

8. Regulamin Rady Mieszkańców Nieruchomości - czytaj...

9. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w Szczecinie - czytaj...

10. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w Szczecinie - czytaj...

11. Regulamin rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w Szczecinie - czytaj...

12. Regulamin rozliczania kosztów związanych z nabyciem nieruchomości oraz zasad przekształcania mieszkań w odrębną własność przy ul. Świstaczej 14, 16, 18, 20 oraz Niedźwiedziej 8A w Szczecinie - czytaj...

13. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w Szczecinie - czytaj...

14. Regulamin w sprawie organizowania przetargów na ustalenie wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ster” - czytaj...

15. Regulamin wynajmowania przez w Spółdzielnię Mieszkaniową „STER" lokali mieszkalnych i użytkowych czytaj...

16. Regulamin w sprawie rozliczania kosztów termomodernizacji budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej „STER" - czytaj...

17. Zasady i tryb przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „STER" na roboty, dostawy i prace projektowe - czytaj...

18. Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i domy jednorodzinne  - czytaj...

19. Regulamin zasad i trybu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową STER w Szczecinie  - czytaj...

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa STER w Szczecinie - 2007