NapiszZadzwoń

 
                                                                     GŁÓWNA                RADA NADZORCZA              ZARZĄD                         HISTORIA                     KONTAKT
 
 
 
 

 

  Telefony alarmowe

Policja
Tel.: 997
Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999
Straż pożarna
Tel.: 998
Pogotowie energetyczne
Tel.: 991
Pogotowie gazowe
Tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze
Tel.: 993
Wodno-kanalizacyjne
Tel.: 994
Dyżurny techniczny miasta
Tel.: 96-56
Pogotowie lokatorskie
Tel.:
(91) 453 60 13

                                                                                                                       

 

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej "Ster" w SzczecinieRada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Składa się z siedmiu osób wybranych przez Zebranie Przedstawicieli spośród członków Spółdzielni.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia do Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.

Od dnia 29 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą:1. Waldemar Jurewicz - przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marek Waszak - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Krzysztof Szymański - sekretarz Rady Nadzorczej

4. Maria Komorek - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

5. Sabina Szczawińska - członek Rady Nadzorczej

6. Małgorzata Zakrzewska - członek Rady Nadzorczej

7. Piotr Chrząszcz - członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa STER w Szczecinie - 2007