GŁÓWNA                RADA NADZORCZA              ZARZĄD                         HISTORIA                     KONTAKT
                        
 
 
 

 

 

Główna

Ustawa o SM

Statut Spółdzielni

Regulaminy

Ogłoszenia

Obsługa mieszkańców

Oferta Spółdzielni

         

 

Na dalszych stronach prezentujemy szczegółowe informacje na temat wielkości i rozkładu pomieszczeń w mieszkaniach na poszczególnych kondygnacjach budynku.

    Elewacje

    Rzut piwnicy

    Rzut parteru

  Rzut I  piętra

    Rzut II piętra

    Rzut poddasza

 

 

 

 

 

 

 

Etap I - rozmieszczenie piwnic

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa STER w Szczecinie - 2007